Nyvalgt styre i Grane Arendal Håndball. 

Grane Arendal Håndball avholdt tirsdag 8. mars årsmøte i Granehallen. Nytt styre for Grane Arendal Håndball 2016 er som følger:

  • Styreleder: Nina Johnsson
  • Nestleder: Knut A. Handeland
  • Styremedlem: Hans Erik Rødssæteren
  • Styremedlem: Svein Arne Folgerø
  • Styremedlem: Knut Inge Myhre
  • Styremedlem: Hege Zachariassen
  • Styremedlem: Svein Johnsen
  • Varamedlem: Siri Flikka
  • Varamedlem: Torgeir Moen

Vi takker avgåtte styremedlemmer for innsatsen og ønsker samtidig det nye styret lykke til med klubbens arbeid!