Årsmøtet avholdes den 21. mars 2017 på klubbrommet i Granehallen kl. 18.00. (Merk at tidspunktet er endret, tidligere oppsatt dag var 2. mars.)

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 16. februar 2017 til grane.handball@live.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside: www.granehandball.no

For å ha stemmerett på årsmøtet, må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!