IK Grane Arendal Håndball kaller inn til ekstraordinært årsmøte torsdag 20. april kl. 19.00. Sted. Klubbrommet i Granehallen. Sak: Valg av leder.