Du kan legge til dine familiemedlemmer fra din egen profil i Min idrett. Hvert enkelt av familiemedlemmene du legger til vil ha sin egen profil og vil kunne logge seg inn hver for seg, samtidig som du selv kan administrere hver av profilene samlet. Du kan for eksempel melde på og betale for kurs og arrangementer, og betale for lisenser for hele familien i en operasjon. Dette gir også muligheter for at barna etter hvert som de blir eldre, kan logge seg på selv, og vedlikeholde sine egne kontaktopplysninger og på egenhånd melde seg på til ulike arrangementer og kurs, samtidig som foreldrene i sin egen profil kan følge med på hvilke kurs og arrangementer barna er påmeldt, og følge med på om lisensen er betalt, etc.

Hvordan legge til familiemedlemmer

Logg inn på http://www.minidrett.no Klikk på (1) Min profil Klikk på (2) Legg til familie på høyre side i skjermbilde.

Det er tre alternative måter å legge til familie på:

Under Foreslåtte, vil personer som er registrert med samme e-postadresse som deg selv automatisk vises 
Sett hake for de du ønsker å legge til, og klikk på knappen Legg til. (Arkfanen Foreslåtte vises ikke, dersom det ikke er noen profiler registrert med samme e-postadresse) 
Under Eksisterende profil, kan du legge til profiler som allerede er registrert med en annen e-postadresse enn din egen. Skriv inn e-postadresse til profilen du ønsker å legge til, og klikk på knappen Søk. Sett hake foran den eller de du vil legge til, og klikk Legg til. Det blir da sendt en forespørsel om familietilknytning til denne profilen, som mottaker må logge inn i sin profil og godkjenne. 
Under Nytt familiemedlem, kan du registrere familiemedlemmer som ikke tidligere er registrert. Skriv inn personopplysninger, og klikk på knappen Legg til.

Legg til klubb for familie

Når du har registrert familiemedlemmer på din profil kan du på samme måte søke om medlemskap (3) for de i Min idrett.

Klikk på den personen du skal søke om medlemskap for. Klikk på lenken Finn ny klubb (4).

Søk opp klubben du vil søke medlemskap i (5). Marker klubben i søkeresultatet (6). Hak av for klubben og aktuell gren du vil melde deg inn i. Og klikk på knappen Send søknad (7).

Når dette er gjort må det sendes en mail til medlemsansvarlig i Grane Håndball medlem@granehandball.no, som ordner resten.