Tidspunkt: 19.mars kl 18.00

Sted: Klubbrommet Granehallen

Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende innen 01.03.2019.

Saksliste og saksdokumenter vil være tilgjengelig på IK Grane Arendal håndballs hjemmeside fra og med 05.03.2018

Styret i IK Grane Arendal håndball