Her er litt videre informasjon rundt årsmøtet, samt årsmeldingen

Årsmøte 2018 IK Grane Arendal Håndball – Innkalling

Årsmelding IK Grane Arendal Håndball 2018