Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2019 for IK Grane Arendal håndball:

Dato: onsdag 04.09.2019 kl.1800.

Sted: Granehallen, klubbrommet

Saksliste:
  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenning innkallingen, sakslisten og forretningsorden
  3. Velge dirigent, referent og to representanter til å underskrive protokollen
  4. Valg av kontrollkomite

 

Styret i IK Grane Arendal Håndball