Nils Morten Kirkedam Blakstad er engasjert som daglig leder i IK Grane Arendal håndball. Styret er veldig fornøyd med å få Nils Morten om bord og mener at dette vil styrke klubben.

Alle idrettslag har over flere år fått flere og flere administrative oppgaver.  Dette har til tider vært krevende å få løst og til tider har dette gått ut over kommunikasjon og dialog med lag, spillere og foreldre. Styret har derfor over lengre tid ønsket å løse dette gjennom å styrke den administrative funksjonen uten at dette skal gå utover de sportslige tilbudet klubben har. Dette har vi nå fått en meget god løsning på.

Nils Morten har gjennom et langt idrettsliv både tjent klubben som aktiv spiller og har gjennom årene hatt en rekke funksjoner i både håndballgruppa og i idrettsfamilien.

Vi ønsker Nils Morten velkommen til oss (igjen)!

Med vennlig hilsen
Styret i IK Grane Arendal Håndball
Kontaktperson: Svein Are Folgerø (90 51 65 44)/Nestleder

Foto: Tore Abrahamsen / Arendals Tidende