Møte i Sportslig Utvalg
Torsdag 10.9.2020 kl 18:00 – ca 19:30  i klubbrommet i hallen

Neste styremøte
Tirsdag 15.9.2020 kl 20:00-22:00  i klubbrommet i hallen

Bingo fellesmøte
Tirsdag 15.9.2020 kl 18:40 – 20:00 Sør Amfi