Saker som ønskes på agendaen sendes til post@granehandball.no

Årsmøte IK Grane Arendal Håndball
Tirsdag 2.3.2021kl 18:00 Digitalt
Frist for å melde inn saker: 23.2 til post@granehandball.no

Temasamling for våre ungdom og junior lag
Onsdag 03.03 kl 1800 i Granehallen
Luka Panza og sportslig utvalg arrangerer temasamling for trenere/ressurspersoner til lag som til neste sesong spiller fra 13 år og opp til 20
Påmelding til
Jan Petter Johansen (sportslig leder) innen fredag 26.2 (max 12 stk)
Tlf 92408131 / E-post: jpj0505@gmail.com

Styremøte IK Grane Arendal Håndball
Tirsdag 9.3.2021kl 19:00-21:00  i Granehallen

Årsmøte IK Grane Arendal Allianse
Utsatt til midten av mai