Neste styremøte
Tirsdag 24.11.2020 kl 18:00-21:00  på Granestua

Granerådet
Tirsdag 1.12.2020 kl 18:00-20:00 i Granehallen
Rådets mandat er å finne frem til eventuelle mottakere av klubbens hederstegn og æresmedlemskap.
Fristen for input fra klubbene var 15.11

Rådet består av 4 æresmedlemmer og 4 valgte representanter.
Rådets medlemmer:
Håndball: Ingebjørg Eliassen (æresmedlem), Knut Inge Myhre
Fotball stiller Kåre Mortveit (æresmedlem) og Eylert Ellefsen
Friidrett stiller Ellinor Bentzen Fossestøl og Nils Morten Kirkedam Blakstad (æresmedlem)
Orientering: Anne Marit Tørå og Finn Ole Jørgensen (æresmedlem)