Saker som ønskes på agendaen sendes til post@granehandball.no

Mandag 11.10 kl 1900-2100 Granehallen
Trenermøte IK Grane Arendal Håndball
Agenda:
En kort presentasjon, bli litt bedre kjent med hverandre
Sportslig plan
Status i den enkelte årgang (fungerer, behov, muligheter og utfordringer)
Diskusjon/drøfte hvordan vi i felleskap kan utvikle videreutvikle det sportslige, dra nytte av hverandre og gjøre hverandre gode

26.10 kl 1900-2100 Granehallen
Styremøte IK Grane Arendal Håndball