14.9 Påmelding NHF Region SørVest inviterer til Juniorserien Extra