19.4.21 Trenernes frist til å melde på lag i serien
Mail til post@granehandball.no
30.4 Klubbens frist for å melde på lag
30.4 Klubbens frist for å søke halltid hos Arendal kommune