Årsmøte i IK Grane Arendal Håndball
blir holdt som nettbasert den 2.3.2021
Årsmøtedokumenter legges ut på vår hjemmeside www.granehandball.no
Kan også sendes ved henvendelse på mail post@granehandball.no eller mob 975 79 335
Saker til Årsmøtet sendes til post@granehandball.no innen 23.2.2021