Som styremedlem 2020 har hun vært leder av dommerkomiteen og hatt ansvaret for at klubben nå har kommet godt i gang med dommerrekrutteringen.
Hun overtar etter Nina Thorsdahl som fortsetter i styret.
Liv og Nina får med seg følgende styremedlemmer:
Cathrine Fossnes (Nestleder)
Janne Andersen
Erik Thorsdahl Andersen
Tore Pettersen
Malin Wickman (Ny)
Hans Erik Rødssæteren
Jan Sperre
Svein Are Folgerø (Vara)