Kontaktinformasjon

IK Grane Arendal Håndball

Adresse: Granehallen, Skytebanen 7, 4841 Arendal
Postadresse: Postboks 187, 4802 Arendal

Leder:
Tone Helle
E-post: tone.helle@kitron.com
Mobil99034674

Materialforvalter:
Tore Pettersen
Mobil: 90926493
E-post:  tore@mestertore.no

Sportslig leder (Senior):
John Tveitdal
Mobil: 41240820
E-post: johnt@online.no

Kiosk:
Hans Erik Rødsæteren
Mobil: 95480059
E-post: hanserik70@gmail.com

Granehallen:
Svein Johnsen
Mobil: 91623090
E-post: svein68@gmail.com

Transport/buss:
Svein Johnsen
Mobil: 91623090
E-post: svein68@gmail.com

Dugnad:
Rune Hvass
Mobil: 90068450
E-post: rune.hvass@arendalhavn.no

E-post: 
post@granehandball.no

Organisasjonsnummer:
995 917 319

Bank konto:
2800.21.48740

Organisert under:
IK Grane Arendal Allianse

www.ikgrane.no